Skuteczne leczenie bezdechu sennego

 

Informacja o polityce prywatności ResMed 

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 roku

Jako administrator Państwa danych, ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000398211, NIP: 5272667838, Regon: 14583938000000, tel.: +48 22 307 05 86 pragnie przedstawić stosowane przez siebie zasady postępowania z danymi osobowymi, które otrzymuje.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności zawiera wiadomości na temat przysługujących Państwu praw, a także zasad ochrony prywatności obowiązujących przy przetwarzaniu Państwa danych. Polityka ma zastosowanie do wszelkich kontaktów i transakcji z ResMed, podejmowanych osobiście, drogą telefoniczną i mailową, poprzez media społecznościowe lub za pośrednictwem naszych stron internetowych, każdorazowo, gdy w takim kontakcie pojawia się odniesienie lub link do niniejszej Informacji o polityce prywatności.

W przypadku, gdy korzystają Państwo z innych produktów i usług firmy, Państwa kontakty z ResMed mogą podlegać również innym politykom ochrony prywatności.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego z omawianych zagadnień należy kliknąć na jedną z zakładek poniżej.